Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.
NUJNO OBVESTILO! Preberi več..
Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.

Disponent

Pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije

Disponent

Disponent ureja organizacijo transporta blaga, njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, daje navodila in usklajuje delo carinskih deklarantov. Potrjuje in overja račune dobaviteljev. Če je potrebno, izpolni carinsko dokumentacijo, sodeluje z naročnikom storitve in vodi komercialno operativne razgovore. S svojim delom zagotavlja, da je dogovorjena storitev, organizacija transporta v celoti opravljena.

Na podlagi prejetih nalog v prometni pisarni disponent prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta, organizira in vodi prevzemni proces v logistiki, organizira in vodi odpremni in oskrbni proces v logistiki, organizira in vodi hrambni proces ter upravljanje s skladiščnimi sistemi, organizira in vodi zunanji transport, izvaja in vodi vračanja blaga in upravlja z reklamacijami, organizira in vodi dodelavne procese in storitve v logistiki ter organizira in vodi povratno logistiko in upošteva okoljske standarde.

Disponent certifikat

01
02

Program in cilji

Program usposabljanja

1. Modul: Komunikacija v prometni pisarni (komunikacija in timsko delo disponenta)

 • Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne
 • Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne
 • Reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu

 

2. Modul: Zakonodaja, prevozna sredstva ter embaliranje

 • Osnovni pojmi prevozne pogodbe
 • Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti
 • Pravila uporabe INCOTERMS klavzul
 • Splošne značilnosti transportnih zavarovanj
 • Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah
 • Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska
 • Transportna zavarovanja v cestnem prevozu
 • Špediterska pogodba

 

3. Modul: Načrtovanje in izvedba prevoznega procesa

 • Načrtovanje transportnih zmogljivosti zunanjega transporta
 • Postopki disponiranja transportnih storitev v vhodnem/izhodnem logističnem toku
 • Upravljanje transporta v pogojih zunanjih izvajalcev in izbor izvajalcev
 • Pojmi in postopki integriranih načinov transporta
 • Incoterms z novostmi
 • Disponiranje vozil
 • Obračun

 

4. Modul: Carinski postopki

 • Carinski postopek 40
 • Carinski postopek 42
 • Izvozno carinjenje
 • Tranzitni postopek

 

5. Modul: Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni

 • Uporaba programskega orodja pri delu prometne pisarne
 • Uporaba sistema za upravljanje voznega parka
 • Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije

 

Preverjanje znanja

 

Trajanje usposabljanja: 32 šolskih ur, 6 srečanj (5 terminov usposabljanja + termin za preverjanje znanja).

 

Cilji programa usposabljanja

 • Načrtovanje, organiziranje in nadziranje kakovosti dela prometne pisarne v podjetju za prevoz tovora v cestnem prometu

 • Upravljanje voznega parka in vodenje dela voznikov in podizvajalcev v skladu s cilji podjetja

 • Pridobivanje prevozne storitve ter njeno izpeljavo, vključno z izračunavanjem stroškov prevoza in ekonomske cene prevozne storitve

 

  Izdaja certifikata

  Udeleženec ob zaključku pridobi certifikat strokovne kvalifikacije »DISPONENT«. Certifikat podeljuje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. in  Združenje za razvoj znanja v sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico.

  Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikatu se izda v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku sprotnega preverjanja.

  Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja v logistiki ter z udeležbo na usposabljanjih iz področja vodenja in upravljanja logistike (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

   

  Pogoji

  Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati, ki imajo:

  • dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali
  • najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

   

  CENA

  Usposabljanje, preverjanje ter podelitev certifikata na udeleženca znaša: 720,00 € (z vključenim DDV).

  Ponujamo možnost plačila v enkratnem znesku ali po obrokih: 3 x 240,00 EUR (z vključenim DDV).

  03
  • Ana Orešnik
   Ana Orešnik
   Organizatorka izobraževanj
   ana.oresnik@bb.si
  04

  Prijava

  TELEFON

  031 375 790

   

  ELEKTRONSKI NASLOV

  referat@bb.si

   

  ELEKTRONSKI OBRAZEC

  BBlog Izobraževanje / 14.04.2020 / Mag. Brane Lotrič

  Zaključena srednja, višja ali visoka šola predstavlja poklicne priložnosti, zaposlitev in uspeh. Korona spreminja svet. Dobro se piše tistim, ki imamo spretnosti, ki vemo, da smo sposobni in...

  Loading...