Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.
NUJNO OBVESTILO! Preberi več..
Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.

Koda 95

Temeljna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu

Usposabljanje

Poklic voznika je drugi najbolj iskani poklic v Sloveniji. Voznik tovornjaka ali voznik avtobusa pri svojem delu prevzema večjo odgovornost, kot si predstavljamo drugi.

V prometu ves čas lovi minute, kilometre ali pa oboje hkrati. Poklicni voznik svojo poklicno usposobljenost dokazuje z opravljeno temeljno kvalifikacijo - koda 95.

Kdor želi postati poklicni voznik mora najprej pridobiti vozniško dovoljenje C in E oziroma D kategorije.

Nova zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu določa, da morajo vsi novi vozniki pridobiti temeljno kvalifikacijo - koda 95, ki jo pridobijo na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo.

Po uspešno opravljenem preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije, voznik pridobi kodo 95 z vpisom v vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let.

Koda 95 se podaljšuje na osnovi opravljenih rednih usposabljanj v obsegu 35 ur, vsako leto 7 ur.

01
02

Program

Temeljna kvalifikacija (koda 95) za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je ukinjen za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z 10. 9. 2008 in 10. 9. 2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3,500 kg. 

 

Pridobljena/priznana temeljna kvalifikacija - koda 95?

Temeljna kvalifikacija - koda 95 se prizna, če:

 • imate pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica v cestnem prometu do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov in do 10. 9. 2009 za voznike C in E kategorije (za dokazilo šteje certifikat NPK voznik).
 • ste vpisani v evidenco voznikov na OZS ali GZS do 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje potrdilo OZS/GZS).
 • ste opravljali dela voznika na dan 3. 8. 2001, pa niste bili vpisani v evidenci zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca).
 • imate zaključeno ustrezno srednje poklicno izobraževanje in pridobljen poklic voznika od 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje ustrezno spričevalo).

 

Obveznosti opravljanja pridobitve temeljne kvalifikacije so oproščeni

 • Vozniki vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h.
 • Vozniki vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci.
 • Vozniki vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju
 • Vozniki vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

 • "Z usposabljanjem za pridobitev kode 95 sem pridobil obsežno znanje, ki ga pri delu voznika koristno uporabljam vsak dan"

  Matej, Kranj

 • "Glede na to, da sem čisti začetnik, sem na usposabljanju pridobil veliko uporabnih znanj in sem izpit opravil brez večjih težav."

   

  Jan, Šenčur

Postopek

Koda 95 - Pridobitev

Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije:

 • s preizkusom znanja,
 • s pospešeno pridobitvijo temeljnih kvalifikacij (140 ur teorije, 10 ur praktične vožnje),
 • z uspešno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem za voznika vozil v cestnem prometu. V tem primeru organizacija, kjer je kandidat zaključil izobraževanje, izda kandidatu poleg spričevala o zaključenem izobraževanju še spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji za prevoz blaga in prevoz potnikov, ki ga podpiše predsednik komisije za preskus znanja. To spričevalo izdajo pooblaščeni centri brezplačno.

Temeljna kvalifikacija (koda 95) velja 5 let. Za podaljšanje kode 95 je potrebo opraviti redna usposabljanja v obsegu 35 ur.

 

Kdo potrebuje kodo 95 - temeljno kvalifikacijo?

Temeljno kvalifikacijo - kodo 95, potrebujejo vozniki, ki so državljani držav članic Evropske skupnosti, in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici ali zanj delajo (vozniki) in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo:

 • vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 237, z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 91/439/EGS), ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;
 • vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS, ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;

morajo pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

 

03
 • Petra Krnič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Petra Krnič
  Organizatorka usposabljanj
  petra.krnic@bb.si
04

Prijava

TELEFON

04 28 08 304

051 395 100 - Petra Krnič

051 667 756 - Urša Kerec

 

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

 

ELEKTRONSKI OBRAZEC

Loading...