Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.
NUJNO OBVESTILO! Preberi več..
Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.

BBlog

Usposabljanje / 20.05.2019 / Urška Dolenc

Kdo je disponent?

Disponent ureja organizacijo transporta blaga, njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, daje navodila, usklajuje delo carinskih deklarantov in potrjuje, ter overja račune dobaviteljev. Če je potrebno, izpolni carinsko dokumentacijo, sodeluje z naročnikom storitve in vodi komercialno operativne razgovore. S svojim delom zagotavlja, da je organizacija transporta v celoti opravljena.

Najpogostejše naloge

 • Prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta
 • Organizira in vodi prevzemni proces v logistiki
 • Organizira in vodi odpremni in oskrbni proces v logistiki
 • Organizira in vodi hrambni proces ter upravljanje s skladiščnimi sistemi
 • Organizira in vodi zunanji transport
 • Izvaja in vodi vračanja blaga in upravlja z reklamacijami
 • Organizira in vodi dodelavne procese in storitve v logistiki
 • Organizira in vodi povratno logistiko in upošteva okoljske standarde
 • Razporeja in usklajuje vire na podlagi potreb
 • Spremlja dobavne količine in datume
 • Upravlja skladišča in skladiščenje
 • Sprejema naročila in kotacije
 • Skrbi za zmanjšanje škode pri prevozu in pakiranju

Disponent

Zahtevana znanja

 • Dobro znanje angleškega ali nemškega jezika
 • Opravljeno komercialno izobraževanje
 • Usposabljanje ali nadaljnje izobraževanje na področju skladiščenja, logistike ali trgovine je prednost
 • Neodvisno, strateško razmišljanje in delo
 • Organizacijske sposobnosti, pogajalska moč in timski duh
 • Zelo dobro poznavanje MS Office

Kako postanem disponent?

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobite z dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali z najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo. 

Certifikat lahko pridobite na dva načina - z udeležbo na 30-urnem usposabljanju in uspešno opravljenem preverjanju ali na podlagi predloženih referenc in dokazil.

Ob zaključku pridobite certifikat strokovne kvalifikacije »DISPONENT«, ki je referenčna listina, s katero delodajalcu dokazujete kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikat prejmete v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki ste jih dokazali v postopku sprotnega preverjanja. 

Cilji programa usposabljanja

 • Načrtovanje, organiziranje in nadziranje kakovosti dela prometne pisarne v podjetju za prevoz tovora v cestnem prometu
 • Upravljanje voznega parka in vodenje dela voznikov in podizvajalcev v skladu s cilji podjetja
 • Pridobivanje prevozne storitve ter njeno izpeljavo, vključno z izračunavanjem stroškov prevoza in ekonomske cene prevozne storitve

Pa zaposlitev?

Zaposlite se lahko v transportu, nabavi in logistiki. Delo je dinamično in nudi možnost napredovanja. Delo je dobro plačano, višina plačila disponenta je odvisna tudi od tega, ali gre za delo v notranjem ali mednarodnem prometu, hkrati pa je pogojeno z znanjem tujih jezikov.

 

Poglejte si delo disponenta v praksi. 

Video je nastal ob zaključku projekta KoC Logins v sodelovanju s partnerji.

BBlog Izobraževanje / 06.05.2020 / Tatjana Čeh Naglič

Mag. Muharem Husić je tisti predavatelj, ki je po besedah študentov najbolj dosleden tudi pri oblikovnih vprašanjih nalog. Ne zanima ga le vsebina njegovega predmeta, temveč tudi to, kako...

Loading...